Эдийн засаг төлөвлөлтийн алба

Нэгдсэн эмнэлгийн удирдлагын хурлаар шийдвэрлэгдэж 2022 оны 4 сарын 14нд шинээр байгуулагдаж одоогоор  арван хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.   


даатгал
2022 он

санхүү

 

Албаны дарга: Т.Лхагва-Очир

Хяналтын эдийн засагч: Ч.Намхайноров

Статистикч их эмч: Ц.Баясгалан

Статистикч бага эмч: Б.Баярмаа

Даатгалын их эмч: Т.Хулан

Даатгалын бага эмч: Д.Дорждулам

Хяналт шинжилгээ үнэлгээний мэргэжилтэн: Г.Хулан

 Программ хангамжийн инженер: Д.Төгс-Арвижих

Дүн бүртгэлийн мэргэжилтэн: Ц.Энхчимэг

Статистикч эмч: С.Сугаржав