Бидний тухай

Хөгжлийн стратеги төлөвлөгөөг Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал -2030”, Алсын хараа 2050 Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого, Дархан-Уул аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаар батлагдсан “Эрүүл Дарханчууд” дэд хөтөлбөр, Аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр