Эрхэм зорилго

Нэгдсэн эмнэлгийн удирдлага, манлайлалыг дээшлүүлж хүний нөөцийн ур чадварыг сайжруулж, техник технологи, тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын тогтолцоог үр дүнтэй нэвтрүүлэн, эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих, зохион байгуулах үйлчилгээг олон улсын жишигээр хөгжүүлнэ.