Яаралтай түргэн тусламжийн тасаг

Тусламж үйлчилгээ

Яаралтай түргэн тусламжийн тасгийн үйлчилгээ нь дуудлага, мэдээлэл хүлээн авдаг..

Жилд дунджаар 1586 дуудлага хүлээн авдаг. Үүнээс дунджаар хүүхдийн дуудлага-976, насан хүрэгчид-339, төрөх дуудлага-72, осол гэмтэл-108, гэрийн төрөлт-5, алсын дуудлага 86

Ард иргэдэд дуудлага, хоорондын хүлээгдэл гаргахгүй тусламж үйчилгээг эрэмблэн ангилалтаар чанартай түргэн шуурхай үйлчилгээг үзүүлэх зорилго болгон ажилладаг.


 

Одоо ажиллаж байгаа бүрэлдэхүүн

Арип овогтой Бавуржан
 • 2020 оны 1-р сараас Дархан-Уул аймгийн Яаралтай түргэн тусламжийн тасгийн арга зүйчээр ажиллаж байна.
 • 2017 онд Дарханы АШУҮИС-ын уламжлал, сувилахуйн арга зүйч
 • 2018 онд Сэтгэцийн сувилахуй олгох курс
 • 2019 онд Яаралтай түргэн тусламжийн олгох курс
 • 2020 он Дархан Дээд сургуулийн Боловсрол судлалын магистрт суралцаж байна.
Дарьсүрэн овогтой Батбаяр
 • ​​​2012 онд Дарханы АШУҮИС-ын бага эмч
 • 2013 онд Дарханы АШУҮИС-ын бакалавр
 • яаралтай түргэн тусламжийн тасагт диспетчер, бага эмчээр тасралтгүй 9 жил ажиллаж байна.
Б уянтөр овогтой Сарангуа
 • 2017 онд Дарханы АШУҮИС-ын эх баригч
 • 2018 онд Хонгор сумын 11-р цэцэрлэгт бага эмч
 • 2019 онд Дархан-Уул аймгийн яаралтай түргэн тусламжийн тасагт диспетчер, бага эмчээр ажиллаж байна.
Б атхуяг овогтой Нямбаатар
 • 2020 онд Дарханы АШУҮИС-ын сувилагч
 • 2020 онд Нэгдсэн эмнэлгийн хүлээн авах тасагт сувилагч
 • 2020.09.01-2021.01.01 хүртэл сувилагчаар, Одоо яаралтай түргэн тусламжийн тасагт диспетчер, бага эмчээр ажиллаж байна.
 • 2021.10.01-нд яаралтай түргэн тусламжийн олгох курст суралцсан.