Инженер техникийн алба

Инженер Техникийн Албаны танилцуулга

Зураг.1 0D4A0332

  • НЭ Ерөнхий эмчийн 2021.10.08 А/189 тушаалаар Инженер техникийн алба болж тусдаа байгуулагдсан. ИТА нь 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Үүнээс:

            -Эмнэлгийн Тоног төхөөрөмжийн инженер-1 /ИТА-ны дарга Б.Рэнчинмядаг/

            -Тоног төхөөрөмжийн техникч-2 /Б.Болдбаяр, Ц.Эрдэнэчулуун/

            -Хийн хангамжийн инженер-1 /С.Алтанхуяг/

            -Хийн хангамжийн техникч-2 /Ч.Нямсүрэн, Н.Энхбаяр/

Манай алба нь эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг хэвийн үйл ажиллагаагаар хангахын тулд бүхий л арга хэмжээг авч ажилладаг. Хүчилтөрөгчийн хийн хангамжийн тасралтгүй хэвийн ажиллагаа, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн чанар аюулгүй байдал, хэвийн ажиллагааг хариуцан ажилладаг алба байгаа.