Сүрьеэ тасаг

Дархан Нэгдсэн эмнэлгийн Сүрьеэгийн тасгийн танилцуулга 

 

 

 

 

Д\д Албан тушаал Нэр
1 Тасгийн эрхлэгч В.Мөнхзаяа
2 Тасгийн их эмч Д.Тэгшдэлгэр
3 Ахлах сувилагч Б.Хонгорзул
4 Сувилагч Д.Баярмаа
5 Сувилагч С.Амарсайхан
6 Сувилагч Л.Ууганбаяр
7 Сувилагч Г.Ганчимэг
8 Сувилагч Б.Налжирмаа
9 Сувилагч С.Оюунчимэг
10 Сувилагч Д.Одончимэг
11 Сувилагч Л.Энхбат

                      Үйл ажиллагаа

  •     Тасагт -17ортой
  •     ОЭДС-5 ортой
  •     Мэдрэг-12 ортой үйл ажиллагаа явуулдаг
                           Ололт амжилтаас
  •     2011онд Шилдэг тэргүүний хамт олон
  •     2013 онд Байгууллагын шилдэг хамт олон
  •     2015 онд Хөдөлмөрч тасаг
  •     2016 онд Байгууллагын шилдэг тасаг