Эмгэг нярай тасаг

 

Нярай судлалын тасгийн бүтэц, зохион байгуулалт

 

  • ЭМС-ын 2018.12.28-ны өдрийн А/545 тоот тушаал ”Нярайн амьлуулах суурь тусламжийг багаар үзүүлэх тухай, дутуу нярайг 60 хоног хүртэл гүйцэд нярай 28 хоногоос дотогш халдвартай болон халдварын бус эмгэгтэй нярайд амбулторийн болон хэвтэн эмчлүүлэх тусламж үйлчилгээг мэргэшсэн эмч, сувилагч тасралтгүй үзүүлж, эх нярайн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах, орон нутагт эмгэг нярайн тасаг байгуулах заавар зөвлөмжийн дагуу Дархан Уул аймагт 2019 оны 6-р сард 10 ортой “Эмгэг нярайн” тасгийг шинээр зохион байгуулсан.

  •  

  • Нярай хүлээн авах хэсэг, эмгэг нярайн тасаг, эрчимт эмчилгээний тасаг гэсэн зохион байгуулалттай ажиллаж байна. 24 цагийн турш нярайн тусламж үйлчилгээг тасралтгүй үзүүлдэг.

  •  

  • Нярайн тасагт нярайн эмч -3, Ахлах сувилагч, вакцинотор -1, эрчимт эмчилгээний сувилагч -4, хүлээн авах-эмчилгээний сувилагч -4, асаргааны сувилагч -1 гэсэн орон тоотой ажиллаж байна.

  •