Мэс засал тасаг

Мэс заслын тасгийн түүхэн замнал

 • 1966 онд Нэгдсэн эмнэлэг нь 105 ортойгоор байгуулагдахад Мэс засал –Эмэгтэйчүүдийн тасаг нь анх үйл ажиллагаагаа эхэлсэн
 • 1968 онд Мэс заслын бие даасан 20 ортой тасаг болон өргөжиж 1 эмч,  5 сувилагч, 1 асрагчтай ажиллаж эхэлсэн
 • 1979 онд  Мэс заслын  тусламжийн хүрээг нэмэгдүүлэх зорилгоор нэмж гэмтлийн 20 ортойгоор үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлсэн ба
 • 1987 оны 10-р сараас Мэс заслын тасаг нь  бие даан үйл үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэн ДУА-ийн иргэдэд мэс заслын тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна
 • Одоо мэс заслын тасаг нь Мэс заслын-30, хавдар хөнгөвчлөх-10, чих хамар хоолой-4, нүдний-2, нийт 45 ортойгоор ДУА-ийн иргэдэд үйлчилж байна.

Манай хамт олон

Мэс заслын тасагт  мэс заслын эмч -8,  боолтын  сувилагч -2, мэс заслын  сувилагч-8  асрагч-2 ажиллаж байна. Үүнд:

 •  Зөвлөх эмч -1
 • Хэвлийн хөндийн дурангийн мэс заслын эмч 2
 •  Хавдрын мэс заслын эмч -1
 •  Урологийн мэс заслын эмч 2
 •  Хүүхдийн мэс заслын эмч 2 нийт 8 эмч ажиллаж байна.

 

Хийгдэж буй хагалгаанууд

 • 2017 онд нийт яаралтай болон төлөвлөгөөт хагалгаа 990
 • Хавдрын хагалгаа 30
 • Чих хамар хоолойн хагалгаа  50
 • Дурангийн хагалгаа 258 нийт  1328 хагалгаа хийгдсэн байна.

 

Шинэ технологи:

Дурангийн мэс засал:  Дурангаар 11 төрлийн хагалгааг амжилттай хийж байна. Дурдвал

 Анх 2013 онд дурангийн хагалгаа хийж эхэлсэн ба   2018 оны 1 сарыг дуустал нийт 1021 хагалгаа хийгдсэн байна.

Үүнд:

 1. Цөсний чулуу авах хагалгаа 
 2. 1 оролттой аргаар цөснийн чулуу авах хагалгаа
 3. Механик шарлалттай идээлсэн цөсний хүүдий авах хагалгаа
 4. /цөсний ерөнхий суваг задалж угаах, сэтгүүрдэх/ нээлттэй
 5. Цавиний ивэрхий дурангаар нөхөх хагалгаа  /Mesh and nonmesh/
 6. Мухар олгой авах хагалгаа
 7. Ходоодны шарх нөхөх хагалгаа
 8. Элэгний уйланхай авах  хагалгаа -/unroofing procedure/
 9. Бөөрний дутагдлын үед хэвлийд гуурс тавих / хэвлийн диалез / 
 10. Өндгөвчний уйланхай авах хагалгаа  - /хавдар авах /
 11. Бөөрний дутагдлын үед хэвлийд гуурс тавих / хэвлийн диалез /

 

Хавдрын хагалгаа.  Нийт

 1. Улаан хоолой, ходоод 12 хуруу гэдэс, бүдүүн гэдэсний замын хавдар-
 2. Умай хоргүй хавдарын хагалгаа 
 3. Өндгөвчний хортой, хоргүй хавдар  
 4. Хөхний хавдар
 5. Түрүү булчирхайн хавдар 
 6. Хавдрын өвчний үеийн /паллиатив / хөнгөвчлөх хагалгаа  болон бусад хавдрын хагалгаа

Урологийн хагалгаа

 1. Бөөр авах / Нефроэктомия /
 2. Бөөрний дээд хэсгйи буглаа /Абсцесс/
 3. Бөөрний давсаг руу орсон хэсэгт тасарсан шээсний сувгийг залгах
 4. Түрүү булчирхай /аденомэктомия/
 5. Бамбай булчирхайн мэс засал
 6. Нойр булчирхайн хавдар тайрах

Дотоод шүүрэл

 1. Бамбай булчирхайн мэс засал
 2. Нойр булчирхайн хавдар тайрах

Цаашид:

Мэс заслын өвчлөлийн оношлогоо эмчилгээний стандартыг боловсронгуй болгож хагалгааны нэр төрлийг сайжруулах зорилготой