Сэргээн засах тасаг

Сэргээн засах эмчилгээний тасгийн танилцуулга

Сэргээн засах эмчилгээний тасаг нь 1969 онд байгуулагдсан.

Одоо -Тасгийн эрхлэгч-1

-Их эмч-1

-Ахлах сувилагч-1

-Сувилагч-7    нийт-10 хүний бүрэлдхүүнтэй ажиллаж байна.

Ажиллаж байгаа кабинет:

-Гэрэл эмчилгээ

-Цахилгаан эмчилгээ

-Парафин эмчилгээ

-Иллэг бариа засал эмчилгээ

-Хүчилтөрөгч эмчилгээ

-Хөдөлгөөн засал

-Хүзүү нурууны татлага зэрэг эмчилгээнүүд хийгдэж байна.