Амбулатори 2

 

Поликилиник-2 тасгийн товч танилцуулга

 

Поликлиник-2 тасаг нь 2015 оноос НЭМ төвөөс нэгдсэн эмнэлэгийн тасаг болж үйл ажиллагааг явуулж эхэлсэн. 1-8р баг, малчин баг, өргөө баг, шарын гол сум, орхон сумын иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг 11 кабинет /дотор, мэдрэл, нүд, БЗХӨ-арьс харшил, хавдар хөнгөвчлөх, эмэгтэйчүүд-2, шүд, мэс засал, сүрьеэ, сэтгэц, зүрх судас, /-аар 12 нарийн мэргэжлийн эмч , 8 сувилагч нарын бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Ерөнхий шинжилгээ, мазок, БЗХӨ-ний шинжилгээнүүдийг авч байна.