Мэдээ мэдээлэл

Нярайн сэхээн амьдруулалтын лавшруулсан үеийн багийн зохион байгуулалт сургалт...

 

Нярайд үзүүлэх тусламж үйлчилгээг сайжруулах, үйл ажиллагааны бэлэн байдлыг хангах, төрөлтөнд оролцдог эмч эмнэлгийн мэргэжилтний давтан сургах, нярайн сэхээн амьдруулалт лавшруулсан тусламжийг багаар үзүүлэх ур чадварт суралцан дээшлүүлэх зорилго бүхий онол болон гардан үйлдлийн хослуулсан сургалтыг нэгдсэн эмнэлэгт гэрээгээр ажиллаж байгаа нярайн эмч Saray May Coors удирдан амаржих, нярайн судлал, мэдээгүйжүүлэг, яаралтай тусламжийн мэргэжилтэнгүүдэд зохион байгуулж байгаа бөгөөд тус сургалт нь олон улсын жишигт ойртуулсан нярайн амилуулах суурь тусламж үйлчилгээнд багийн хамтын ажиллагаанд гишүүн тус бүрийг чадавхижуулахад чиглүүлэх урт хугацааны цуврал сургалтаараа онцлог юм.