Мэдээ мэдээлэл

Уулзалт хэлэлцүүлэг зохион байгуулав

 

МУ-ын ЗГ,ЭМЯ-н_аас хүн амын нас,хүйс,эрүүл мэндийн эрсдэлд суурилсан зонхилон тохиолдох халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх,эрт илрүүлэх үзлэг, шинжилгээ, оношилгоог 2022 оны тавдугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн зохион байгуулж ирсэн бөгөөд энэхүү үүргийг нэгдсэн эмнэлэгт эрүүл мэндийг дэмжих төвийн хамт олон хийж гүйцэтгэдэг бөгөөд энэхүү үйл ажиллагаанд оролцдог поликлиник -1,2, лаборатори, дүрс оношилгооны тасгийн эмч нар болон эрүүл мэндийн даатгал хариуцсан мэргэжилтэнгүүдийг оролцуулсан урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, шинжилгээ, оношилгооны хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх, чанар, хүртээмжийг сайжруулах зорилго бүхий уулзалт хэлэлцүүлгийг ЭЭО дарга Х.Буяндэлгэр удирдан зохион байгууллаа.