Мэдээ мэдээлэл

Амилуулах суурь тусламжийн сургалт зохион байгууллаа.

2024.01.03-ны өдөр

Амилуулах суурь тусламжийн сургалт зохион байгууллаа.

Амилуулах тусламжинд суралцах нь нийгмийн хариуцлагатай холбоотой бөгөөд аливаа хүнд ямар нэгэн гэнэтийн зүйл тохиолдоход түүнд аль ойр байгаа хүмүүс нь амилуулах тусламжийг үзүүлэх шаардлагатай иймд эмч, сувилагч давтамжтайгаар эзэмшиж энэ чиглэлийн сургалт, мэдээлэлийг тодорхой хугацаанд зохион байгуулж байх нь учирч болох эрсдэлээс сэргийлэх арга хэмжээний нэг мөн.

Энэ ур чадварыг эзэмшүүлэх сургалтыг нэгдсэн эмнэлгийн яаралтай тусламжын тасгийн их эмч Э.Хишигсүрэн урьж эмч, сувилагч нарт зохион байгуулалаа.