Мэдээ мэдээлэл

Шинэ жилийн баяр амралты өдрүүдэд Нэгдсэн эмнэлгийн хамт бэлэн байдалд ажилласан

Аливаа баярын өдрүүдэд амрах, баярлах завгүй өнждөг хүмүүс бол эрүүл мэндийн салбарынхан. Шинэ жилийн баяр амралты өдрүүдэд Нэгдсэн эмнэлгийн хамт бэлэн байдалд ажилласан талаарх эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг тоон мэдээллээр хүргэвэл: