Мэдээ мэдээлэл

Үндсэн мэргэшлийн сургалтанд суралцах мэргэжилтэнгүүдтэй уулзалт хийлээ.


2023-2024 оны хичээлийн жилийн үндсэн мэргэшлийн  шалгалтандаа тэнцэж улсын төсвийн санхүүжилтээр   суралцаж үндсэн мэргэшил эзэмших  эмч, мэргэжилтэнгүүдтэй нэгдсэн эмнэлгийн ерөнхий эмч Б.Мөнхбат, хүний нөөцийн албаны дарга Б.Туяасайхан нар уулзалт хийн   байгууллагатай байгуулах  гэрээ,  түүний утга, агуулга, хэрэгжүүлэх үйл явцыг танилцуулан, нийт суралцагчдад амжилт хүсснээр уулзалт өндөрлөв.