Мэдээ мэдээлэл

“ШАРИЛЖГҮЙ ДАРХАН” АЯНД НЭГДЛЭЭ

Шарилжгүй Дархан” дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд болон Аймгийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу “Шарилжгүй Дархан” аянд Нэгдсэн эмнэлгийн хамт олон дэмжин нэгдэж байгууллагынхаа ойр орчмын газартаа нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулж, хогт ургамал, хог хаягдлыг цэвэрлэлээ. Иргэд та бүхэн гадна орчныхоо шарилж, хог ургамалыг устгах ажилд идэвхтэй оролцож нийтийн эрүүл мэндийн төлөө “Шарилжгүй Дархан” аянд нэгдэхийг #Уриалж байна.

“ЭРҮҮЛ ХОТЫН ТӨЛӨӨ ДАРХАНЧУУД ХАМТДАА”