Мэдээ мэдээлэл

Дарханы Нэгдсэн эмнэлэгт “БҮЛЭН УУСГАХ ЭМЧИЛГЭЭ”-г анх удаа амжилттай хийж нутагшууллаа.

Уг эмчилгээг хийснээр тархины шигдээстэй хүмүүст үлдэц, саажилтгүй, хөдөлмөрийн чадвар алдалтгүй ажиллаж амьдрах нөхцөл бүрдэнэ.