Мэдээ мэдээлэл

ГАМШГИЙН ҮЕИЙН "ХЭЭРИЙН ЭМНЭЛЭГ"-ИЙГ АМЖИЛТТАЙ ДЭЛГЭН ТУРШЛАА.