Мэдээ мэдээлэл

Даралт ихсэх өвчнийг зөв зохистой хянаснаар тахир дутуу болох цаашлаад амь насаа хамгаалах ч боломжтой.

 Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн зүрх судасны кабинетаар 24 цагийн даралтны оношлогоог тогтмол хийж байгааг дуулгахад таатай байна. Мөн энэхүү 24 цагийн даралтны хяналт хийснээр таны ууж буй даралтны эм хичнээн цаг үйлчилж байгааг буюу таныг бүрэн эрсдлээс хамгаалж байгаа эсэхийг хэлж өгөх боломжтой юм. #ABPM #Hypertension #Silentkiller